ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Günümüzde eğitim sistemi, kendilerini geliştirebilen, hızlı değişen teknolojiye ayak uydurabilen, araştıran, bilgilerin analizini ve sentezini yapabilen, çağımızın ihtiyacı olan bireyleri yetiştirmek zorundadır. 21. yüzyılda durmadan değişen, gelişen bir dünyada sadece bilgilerin ezberlenmesi ile bir yere varılamamaktadır. Bunun yerine yeni bilginin özümlenmesi, anlamlandırılması, bireyin günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılıyor olması gerekmektedir. Bahsedilen niteliklerin kazandırılmasında öğrenci merkezli öğretimin etkili olduğu düşünülmektedir .

Öğrenci merkezli öğretim; bireysel özellikleri dikkate alarak bilimsel düşünme becerisine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, üretken, bilgiye ulaşıp onu kullanabilen, iletişim kurma becerisine sahip, evrensel değerleri benimsemiş, teknolojiyi etkin kullanan ve kendini gerçekleştirmiş bireyler için eğitim sürecinin her aşamada öğrenci katılımını sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılmasıdır. Bu nedenle amaç, öğrenciye kendi öğrenme profilini ve türünü keşfetmeyi ve böylece öğrenmeyi kendisi üzerine yapılandırılmasını sağlar.

Öğrenci-Merkezli-EğitimÖğrenci merkezli öğretimle öğrenciler; kendini tanıyarak bireysel özelliklerinin farkında olabilmekte, gelişim için istekli olmakta, kendini gerçekleştirmeye yaklaşmakta, iş birliğine istekli olmakta ve düşünme becerilerini geliştirebilmektedir. Tüm bu özellikler, öğrenci merkezli öğretimi öğrenme ortamlarında gerekli hâle getirmektedir. Öğrenci merkezli öğretimin “öğrenci, öğretmen, öğrenme ortamı ve öğrenme materyalleri” olmak üzere dört ana unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar içerisinden öğretmenin rehberlik görevini üstlenmesi, öğrenme ortamını düzenlemesi ve öğrenme materyallerin etkililiğinin artırılması konusunda önemli bir yeri bulunmaktadır.

Öğrenci merkezli öğretim stratejileri kullanılarak; öğrencilerin öz güvenlerinin gelişmesine, düşünme becerilerini kazanmalarına, düşündüklerini ifade etmelerine, farklı düşüncelere karşı hoşgörülü ve saygılı olmayı öğrenmelerine yardım edilmelidir. Öğrencilerin merkeze alınarak derslerde aktif katılımlarının sağlanmasının, onların öğrendiklerini anlamlandırmaları ve sorgulamalarında önemli bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla ilköğretimden yüksek öğretime kadar örgün eğitimin tüm kademelerinde öğrenciler öğrenmelerinde sorumluluk almak zorundadırlar. Bu değerlendirme, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımının çağın eğitim gerekliliklerini sağlamak için önemli olduğunu göstermektedir..