Temel Lise için teşvik başvuru şartları nelerdir?

9’uncu ve hazırlık sınıflarına kayıt olacaklar için ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak, 18 yaşını bitirmemiş olmak, resmi ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak gerekmektedir. 10. sınıf, 11. sınıflar için herhangi bir devlet lisesine kayıtlı olmak yeterlidir.

Temel Lise için teşvik verilecek öğrenciler nasıl belirlenecek?

Öğrencinin durumu velinin dolduracağı tespit formu ile belirlenecektir.
*) Öğrencinin bir yıl önceki yılda başarı durumu,
*) Ailenin aylık gelir düzeyi araştırılacak,
*) Olimpiyat başarısı

Seçkin temel lisesinde servis olacak mı?

Seçkin Temel Lisesinde, yerleşim birimlerine yakınlığı ve konumlarının merkezi olması sebebiyle servis uygulaması planlanmamaktadır.

Dershaneden dönüşen temel liseler hangi statüde olacak? Fen, Anadolu liseleri veya kolejlerden farkları ve avantajları neler?

2015-2016 Eğitim yılından itibaren Türk eğitim sisteminde dershaneler yer almayacak. Dershaneler yeni bir lise türü olan Temel liseye dönüşecekler. Temel liseler müfredat dağılımları ve verilecek dersler itibariyle Anadolu liseleri ile eşdeğer eğitim kurumları olacak. Biz Seçkin Temel Liseleri olarak Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği çerçeveyi daha da genişletip test ve sınava hazırlık konseptini de okullarımızda öğrencilerimize vermeyi planlıyoruz. Haftalık 35 Saatlik eğitimi okul müfredatına ayırırken, 10 saatlik artı eğitim ile öğrencilerimizi merkezi sınavlarda daha üst düzey performansa çıkarmayı amaçlıyoruz. Öte yandan ödevsiz okul konsepti ile öğrencilerimizin günlük ödev ve çalışmalarını öğretmen gözetiminde yapmayı planlıyoruz. Bilimsel ve teknik ölçme değerlendirme uygulamaları ile de öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini sürekli kontrol altında tutmayı hedefliyoruz.

Temel Liselere öğrenci kabul edilirken aranan koşullar neler?

Temel liseler her düzeyden öğrenciye kapısı açık olan kurumlar. İlk kez liseye başlayacak öğrenciler herhangi bir merkezi sınava girmeksizin doğrudan lisemize kaydını yaptırabilirler. Halihazırda lisede eğitim gören öğrenciler ise koşullarını taşımaları durumunda nakil yoluyla okulumuza geçebilirler. Bu kapsamda mesleki olmayan liselerden geçişle ilgili genel bir kısıtlama bulunmuyor. Meslek liselerinin 9 ve 10. Sınıflarından geçişlerde de herhangi bir sınırlandırma yok. Meslek liselerinin 11. ve 12. Sınıflarında okuyan öğrencilerin geçişleri MEB mevzuatına uygun olarak sorumluluk sınavları ile yapılabiliyor. Lise seçimini dikkatli yapmayan, okuduğu lisenin eğitim sisteminden memnun olmayan öğrenciler için iyi ve yeni bir alternatif Temel Liseler.

Nasıl bir müfredat uygulanacak?

Biz MEB tarafından belirlenen müfredatta herhangi bir kısıtlamaya gitmeden merkezi sınavların da içerik ve yöntemlerinin kazandırıldığı bir eğitim vereceğiz. 9 ve 10. Sınıflarda okuyacak öğrencilerimizin öncelikle kişilik özelliklerini ve yeteneklerini keşfedip eğitim yöntemimizi bu veriler ışığında şekillendireceğiz. Öğrencilerimizi zeka ve öğrenme becerileri bakımından sınıflandıracağız. 11. Ve 12. Sınıflar ise kariyer planının biraz daha öne çıktığı sınıf düzeyleri olacak. Bu sınıf düzeylerinde de öğrencileri 9 ve 10. Sınıftan itibaren rehberlik hizmetlerinin tespit ettiği özellikler ışığında kariyer ve meslek alanlarına hazırlayacağız.

Temel liselerde öğrenim gören öğrencilere üniversiteyi kazanma garantisi veriliyor mu?

Hiçbir eğitim kurumu böyle bir garantiyi veremez. Bizim de Seçkin Temel Lisesi olarak böyle bir iddiamız yok, bunu etik de bulmayız. En seçkin öğrencilerin bulunduğu devlet fen liselerinde dahi üniversiteye yerleşme başarısının %69 olduğunu düşünürsek böyle iddialı bir yaklaşımın tamamen öğrenci ve velileri aldatmaya yönelik olduğunu söyleyebilirim. Biz öğrencilere nitelikli, bilimsel ve iyi bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Bireysel tercihlere göre değişebilen üniversiteye yerleşme başarısını da olabilecek en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Temel liselerin ücret aralığı nedir?

Piyasa şartlarında özel okul ücretleri göz önüne bırakıldığında öğrencilerden talep ettiğimiz ücret bu okulların 1/3 kadar olacaktır. Devletin vereceği teşvik ile birlikte temel lise fiyatı dershane ücreti seviyesinde olacaktır.

Bu liselere geçmek isteyen herkes devlet teşvikinden yararlanabilecek mi?

Devlet teşvikleri ilk kez geçen yıl uygulandı. Toplamda 250 bin öğrenciye teşvik bursu verilmesi planlandı. Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle teşvik verilecek öğrenci sayısının tamamı bu haktan yararlanmadı. Bu yıl bakanlığın ne kadar teşvik vereceğini bilmiyoruz. Bir öğrenciye teşvik bursunun verilmesi öğrencinin ve velisinin burs koşullarını taşımasına bağlı. Bu değerlendirmeyi bakanlık yaptığı için her öğrencinin teşvik bursundan yararlanması teorik olarak mümkün değil. Biz, ekonomik durumu temel liselerde okumaya uygun olmayan öğrencilerimizin velilerini bu haktan yararlanmaları için yönlendiriyoruz. Zaten ülkemizdeki özel okul ücretlerine baktığımızda nispeten daha erişilebilir bir ücret politikasıyla da velilerimizin bütçesini sarsmamaya çalışıyoruz.

Devlet teşviki alabilmeleri için ailelerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?

Devletten teşvik bursu alabilmenin ilk yolu hali hazırda bir devlet lisesinde okuyor olmak veya bir devlet lisesini kazanmak. Durumu buna uygun öğrencilerin velileri bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını yapıyorlar ve öğrencinin başarısı, sosyo-ekonomik durumu, okuyan kardeş sayısı gibi pek çok kritere göre burs hakkını elde edebiliyorlar. Bu hakkı elde eden öğrenci bakanlık tarafından teşvik burslu öğrenci okutmasına izin verilen istediği özel okula naklini yaptırabiliyorlar.

Tüm sınıflarda eğitime başlanacak mı? Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler de bu liselere geçiş yapabilecek mi?

Biz eğitime tüm sınıf düzeylerinde başlayacağız. Bakanlığın öngördüğü öğrenci sayısı bir sınıf düzeyinde toplam kontenjanınızın %30’undan fazla olmaması gerekiyor. Özellikle 12. Ve 9. Sınıf öğrencileri açısından %30’luk öğrenci kapasitemizi dolduracağımızı düşünüyoruz. Kalan %40’lık kontenjanı ise 10 ve 11. Sınıf öğrencileri ile doldurmayı amaçlıyoruz. Geçişler konusuna daha önce değinmiştim. Bakanlık mevzuatlarının izin verdiği ölçüde öğrenci nakli alacağız.

Temel liselerin bahçesi, spor salonları, yemeği, servisi, laboratuvarı olacak mı?

Temel liseler bir zorunluluk gereği ortaya çıkmış kurumlar. Yarım asırlık dershanelerin dönüşümünü Milli Eğitim Bakanlığı 4 yıllık bir sürece yaydı. 4 Yıllık geçiş sürecinde kurumlar mevzuata uygun olmak koşuluyla mevcut yerleşkelerinde eğitim verebilecekler. Ancak 4 yılın sonunda standartlar yönergesine uygun okul binalarına taşınacaklar. Bu 4 yıllık zaman dilimi içerisinde pek çok dershanenin spor salonu ve bahçesinin olmayacağını söyleyebilirim. Ancak Bakanlık kurum yerleşkesinin 5 km çapındaki alan içinde yer alan bir spor tesisi ile anlaşmamızı ve öğrencileri belirli bir program dahilinde bu tesislerde bedensel gelişimi için de bulundurmayı öngörüyor. Belki bahçemiz ve spor salonumuz binalarımızın hemen yanında olmayacak ama öğrencilerimize bu hizmeti de bu yolla sunacağız. Laboratuvar ve kütüphanelerimizin hazırlıkları devam ediyor. Dershanecilik hizmetimiz bittiği andan itibaren teşrifatına başlayacağız.

Bu liselerde alınan eğitim beğenilmezse ya da aile devletten yardım alamazsa öğrenciler eski okullarına dönüş yapabilecekler mi?

10. Sınıf sonuna kadar her okula nakil yapılabileceği yönetmeliklerde bulunmaktadır. Okullar arası nakillerde özel statüye sahip okul türleri Fen, sosyal bilimler ve askeri statüdeki liseler ile Meslek Liseleridir. 11 ve 12. Sınıflarda Meslek Liselerine geçiş mümkün olmayacaktır. Onun dışında müfredat uyumu bakımından Anadolu Liselerine, Çok Programlı Anadolu liselerine ve özel liselere geçişlerde bir sorun yaşanmayacaktır. Bu okullara geçiş yapılabileceği gibi bu okullardan geçiş yapmaya da yasal prosedürler uygundur.